Naši partneri
Kontakt na nás
Menu
Hlavní stránka
Nabídka - pozemky
Nabídka - nemovitosti
Vložit nabídku
Poptávka
Již jsme realizovali
Atraktivní nabídky, 2015

Hlavní stránka<< Lokality << Důležité při výběru pozemku
← zpět

Pro výběr pozemku je nutné si uvědomit několik základních parametrů:

a) maximální zastavěnost pozemku je 30% plochy pozemku (včetně zastavěných ploch)

b) minimální odstupová vzdálenost stavby od hranice se sousedním pozemkem je 3,00 m

c) odstup od společných hranic nesmí být menší než 2 m. Ve stísněných podmínkách může být vzdálenost snížena až na 4 m, pokud nejsou v protilehlých částí stěn okna obytných místností. Vzdálenost mezi sousedními domy má být minimálně 7 m, pokud mezi sebou vytvářejí volný prostor.

d) minimální odstupová vzdálenost stavby od hranice směrem ke komunikaci je 5,00 m

Z uvedených parametrů je zřejmé, že pro vlastní tvorbu pozemku je také nutné uvažovat o Vašich představách následné stavby rodinného domku. Každý pozemek má totiž určenou maximální zastavěnost, kterou nelze překročit. Těmito parametry jsou chráněny zájmy, práva a soukromí všech stávajících a budoucích majitelů stavebních pozemků a stavebníků. Uvedené parametry jsou také v souladu s platnou právní úpravou. Odstupové vzdálenosti jako i orientace na světové strany budou mít vliv na velikost a dispozici rodinného domu osazeného na Váš stavební pozemek.